ევაკუატორი

Carexpress - გთავაზობთ ევაკუატორით მომსახურებას ფოთის ტერმინალიდან - თბილისამდე +995 577598080 .
ამისათვის აუცილებელია:
N1 ნოტარიული მინდობილობა - სანოტარო აქტში უფელბამოსილ (მინდობილ) პირად კომპანიის თანამშრომლის მითითება.
გიორგი გოგოხია N62001042341
N2 გადასაზიდი ავტომობილის VIN კოდი N
N3 სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის და ინდივიდუალური ნომერი.


ტრანსპორტირება დიფერენცირებულია კატეგორიების მიხედვით
საშუალო ფასი 200 ლარი
ავტომობილის ტრანსპორტირება ხდება კონტეინერის გახსნიდან 2-3 სამუშაო დღეში, მხოლოდ შემდეგ მისამართზე:
N1 თბილისი ქავთარაძის 22, მომსახურების სააგენტოს წინა მხარეს. (დღიური დგომის საფასური 3 ლარი). კლიენტმა უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი გარემოებები ევაკუატორის სერვისთან დაკავშირებით: ფოთის ტერმინალზე გადასახდელი არის ტრანზიტული ნომრების და მომსახურების 172 ლარი, ასევე თუ თქვენს მიერ შეძენილი ავტომობილი საჭიროებს ფოთში დამატებით დამხმარე მტვირთავი სპეცტექნიკის დახმარებას ევაკუატორზე დასადებად, გადასახდელი იქნება 20 ლარი.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით
0322424100
+995 577598080

User login